cosmobiology.se - Astrologi, Kosmobiologi och nyheter
 Aktuell Data www.cosmobiology.se 
Swedish and Finnish Cosmobiology page 
Kosmobiolog Pentti Tuononen
Nyhets- och Informationstidning för Kosmobiologiskforskning
 Framsidan   Kunskapsbanken   Arkiv   Aktuella Tider 

Anslagstavlan
Ladda ner
Pentti Tuononen
Helena Tuononen
Frågor

Födelsetider...
Länkar...















































ASTROLOGI MELLAN VETENSKAP OCH RELIGION


Sent förra året utnämndes Martin Gansten till docent i religionshistoria. Den 10 mars i år höll han sin docentföreläsning "Astrologi mellan vetenskap och religion" på Centrum för Teologi och Religionsvetenskap vid Lunds Universitet. (Astrologiföreningen Vintergatan).

http://www.astrologi-vintergatan.com/astrologins_historia.htm




2001 - 2014 Pentti Tuononen Med ensamrätt.
Ansvarig redaktör och webmaster Jussi.