cosmobiology.se - Astrologi, Kosmobiologi och nyheter
 Aktuell Data www.cosmobiology.se 
Swedish and Finnish Cosmobiology page 
Kosmobiolog Pentti Tuononen
Nyhets- och Informationstidning för Kosmobiologiskforskning
 Framsidan   Kunskapsbanken   Arkiv   Aktuella Tider 

Anslagstavlan
Ladda ner
Pentti Tuononen
Helena Tuononen
Frågor

Födelsetider...
Länkar...Maximilien Robespierre

2008-01-16

Fransk advokat och revolutionär Maximilien Robespierre. Störtades och avrättades 28.7.1794. Prognosmetod : Solar arc /Solbåge = Samtliga radix- positioner flyttas fram lika långt som den progressiva solen/.

Maximilien Robespierre

Klikka på bilden ( flera gånger) för att se större kosmogram.

Solar Arc aspekter 1794 (28.7.1794).

Pil 1.
s.Mars kvadratur r.Pluto = ” Måste utstå våldshandlingar, råkar ut för olyckor – Ett attentat”.

Pil 2.
s.Neptunus kvadratur r.Jupiter = ” Skandal, råkar ut för förluster. Politiska konflikter”.

Pil 3.
s.Pluto kvadratur r.Månen = ” Häftiga känsloutbrott, själsligt omskakande upplevelser – En chock”.

Pil 4.
s.MC bildar kvadratur till mittpunkten r.Mars/Pluto = ” Står maktlös gentemot utomordentligt stora krafter, det uppstår fara genom att en högre makt griper in, en operation, en ampution ” – ” Måste utstå våldshandlingar”.

s.MC bildar halvannankvadratur till mittpunkten r.Uranus/Neptunus = ” Medvetslöshet, brist på motståndskraft,nervsammanbrott, sorg, ett tillstånd av upplösning – dödsfall”.

s.MC = jag, r. MA/PL = måste utstå våldshandling , r.UR/NE = och dö.

Pil 5.
s. Månen kvadratur r.Saturnus i mittpunkten r.Neptunus/Pluto =
” Genomgår ett svår själsligt lidande, avtacklande krafter, översinliga upplevelser”. s.NN kvadratur till mittpunkten r.Uranus/Neptunus = ” Kontakt med andevärlden”.

Pil 6.
s.Merkurius = ” Tänker på separation, sjukdom. Död eller livet efter detta”.

Pil 7.
Mittpunkten s.Uranus/Neptunus har kommit fram till r.ASC – Mars/Saturnus (dödsaxeln). Mars/Saturnus = Död, UR/NE = kontakt med andevärlden.

Pil 8.
Mittpunkten s.MA/SA paserar här radix Sol = ” En man blir sjuk eller dör”. SO = Den egna kroppen, MA/SA = dör.

RADIX :
SO:15TA24, MO:27AR50,ASC:23AQ48,MC:14SG25,ME:05GE14. VE:04AR45,MA:17LE00,JU:18SG18,SA:02PI49,UR:25PI55, NE:12LE37,PL:22SG38,NN:28CN56.

Solar arc 1794 (28.7.1794).
SO:20GE11,MO:02GE36,ASC:28PI35,MC:19CP12,ME:10CN01,VE:09TA31,MA:21VI46,JU:23CP05,UR:00TA42,NE:17VI24, PL:27CP25,NN:03VI43.

RADIX :
Mittpunkterna : MA/SA 24TA55, UR/NE 04GE16, MA/PL 19LI49, NE/PL 17LI38.

Tolkningarna är inspirerade eller hämtade ur KdG = Kombination der Gestirneinflüsse – Reinhold Ebertin

Directions Co-Determinants of Fate - Reinhold Ebertin - handlar om solbågedirektonerna.

Födelseinformation
Maximilien Robespierre 6.5.1758, kl: 01:46 AM GMT. Arras. Frankrike, 02E45 50N20.
2001 - 2014 Pentti Tuononen Med ensamrätt.
Ansvarig redaktör och webmaster Jussi.