cosmobiology.se - Astrologi, Kosmobiologi och nyheter
 Aktuell Data www.cosmobiology.se 
Swedish and Finnish Cosmobiology page 
Kosmobiolog Pentti Tuononen
Nyhets- och Informationstidning för Kosmobiologiskforskning
 Framsidan   Kunskapsbanken   Arkiv   Aktuella Tider 

Anslagstavlan
Ladda ner
Pentti Tuononen
Helena Tuononen
Frågor

Födelsetider...
Länkar...Sektledare David Koresh

2014-11-27

David Koresh (eg.Vernon Howell) var ledare för sekten ”Davids Gren”. Koresh såg sig som en ny Messias för hela världen.

FBI invaderade sektens kyrka, Mount Carmel, i Wacon i delstaten Texas 19 April 1993, varvid åtminstone 73 anhängare inklusive ledaren Koresh gorde självmord. Belägringen inleddes 28.2.1993.

David Koresh

Radix :

Jag väljer här endast ut några viktiga aspekter och mittpunkter.

Merkurius (hur tänker han, kommunikation) bildar endast två aspekter, en till Solen (konjunktion) och den andra till Neptunus (halvkvadratur). ME – SO betyder bl.a. = Har en subjektiv inställning, praktiskt tänkande, organisationsförmåga. ME – NE innebär = Tänker på fel sätt, gör felbedömningar, har förvirrade föreställningar, nervös känslighet, ouppriktighet, fantasteri, lögnaktighet. SO. ME och NE ligger i våldsmittpunkten Mars/Pluto = ME – MA/PL = En fanatisk vilja att förverkliga planer, tänker på brutalitet och våld, tänker på och planerar våldshandlingar. SO – MA/PL = Våldsåtgärder. NE – MA/PL = Oförsonlighet. Lömskhet eller svekfullhet, skadliga handlingar i hemlighet.


Mars (energi, hur handlar han) bildar konjunktion med NN = Brist på anpassning, grälsjuka – vill göra något tillsammans med andra människor. Mars bildar kvadratur med Saturnus = En skadlig eller förintande energi som visar sig antingen som en utåtriktad våldsamhet eller inåtriktad förstörelsekraft. Mars ligger i mittpunkten Neptunus/Pluto (mittpunkten symboliserar mystik, det översinnliga) = Står under en annan makt, utnyttjas som medium, ställer sin kraft till förfogande för ett högre andligt syfte.
Även NN (kontakter) och Uranus (originalitet) ligger i mystiska mittpunkten NE/PL NN –NE/PL = Kontakt med särlingar, mystiker, medier, ockultister eller andligt utvecklade personer. UR –NE/PL = Dras till allt som är ovanligt, äventyrligt och mystiskt. Katastrofer. Allt detta ligger även i dödsmittpunkten Mars/Saturnus. UR – MA/SA = Förmåga att åstadkomma ett utomordentligt stor motstånd, finner sig inte i att utsättas för tvång eller regleringar, använder brutalt våld, plötslig olycka, ett plötsligt dödsfall. NN – MA/SA = Lever tillsammans med negativt inställda, svaga eller sjuka personer.

MC (jag är, mitt mål) bildar kvadratur med ASC och Neptunus (även MC kvadratur NE/ASC) = Har i yrket att göra med mystiska, utopistiska, artistiska eller opålitliga personer. MC kvadratur med mittpunkten SA/PL = En asket, en magiker, en våldsmänniska.

Tolkningarna är inspirerade eller hämtade ur KdG = Kombination der Gestirneinflüsse – Reinhold Ebertin

Mittpunkterna : MA/PL 20VI25, MA/SA 18SC25, SA/PL 02SC33, NE/PL 04LI51, NE/ASC 02SC06.

RADIX

SO: 22VI01, MO: 05PI01, AS: 29LI03, MC: 01LE15, ME: 20VI01, VE: 00VI53, MA: 06LI16, JU: 26SC41, SA: 00CP33, UR: 18LE52, PL: 04VI33, NE: 05SC08, NN: 04LI25.

Födelseinformation
David Koresh
15.9.1959 kl 9:00 AM, CST. Zon: +6:00 95W21 29N45.
/Astro Logos – finsk/.
2001 - 2014 Pentti Tuononen Med ensamrätt.
Ansvarig redaktör och webmaster Jussi.