cosmobiology.se - Astrologi, Kosmobiologi och nyheter
 Aktuell Data www.cosmobiology.se 
Swedish and Finnish Cosmobiology page 
Kosmobiolog Pentti Tuononen
Nyhets- och Informationstidning för Kosmobiologiskforskning
 Framsidan   Kunskapsbanken   Arkiv   Aktuella Tider 

Anslagstavlan
Ladda ner
Pentti Tuononen
Helena Tuononen
Frågor

Födelsetider...
Länkar...Medier, Klärvoajanter.... UR/NE NE/PL

2014-11-27

Tolkningen avser endast den mediala talangen.Tolkningarna är hämtade ur KdG = Kombination der Gestirneinflüsse - Reinhold Ebertin. Svenska översättning : Ivan Wilhelm.

Malcolm Bessent 08.02.1944 kl.5:30 GMT.
Deolali. India / Intia.
Källa: Search the Steinbrecher Astrological Data.
MEDIO, HELARE.

Malcolm Bessent

1. MC (jag är) halvannankvadratur till mystiska mittpunkten NE/PL = ”Ett förfinat själsliv, har höga andliga mål, får självkännedom, en person med mystiska säregenheter”. NE/PL ”Psykologiska motsvarighet” : ” dras till det ovanliga, klärvoajant förmåga..”. MC = jag är, NE/PL = mystiker, medier, ockultist..

UR bildar kvadratur till NE/PL = ” Dras till allt som är ovanligt, äventyrligt och mystiskt, förmåga att korsa barriärerna till det okända och mystiska världar”.

ME (jag tänker, kommunikation) befinner sig konjunktion till MC, men är utanför orbis till mittpunkten NE/PL. MC kan binda ME till mittpunkten.2. NN,PL, MO ligger i samma UR/NE mittpunkt = NN = Ärvda parapsykologiska anlag, kontakt med mystiker och andevärlden. PL = En stor påverkbarhet, besitter ockulta förmågor. MO = Hängiver sig åt mystiska inflytande, sysslar med livet efter detta eller med de döda.
Även Saturnus ligger i detta mittpunkt (SA bildar halvkvadratur) = ” Pessimism. Utövar disciplin för att uppnå andlig utveckling, meditation ”.
Samma ställe ligger sjukdomsmittpunkten MA/NE.
UR/NE =Andevärlden helar, MA/NE = sjuka.


Rauni-Leena Luukanen 15.11.1939 kl.16:00 zon: -02:00.
Värtsilä i Finland.
Källa: Astrologos - Finsk astrologitidning.
UFO –KONTAKTER – LÄKARE.

Rauni-Leena Luukanen

MA (energi, hur handlar hon) opposition NE/PL = ” -Står under en annan makt, utnyttjas som medium. Har helande händer. Ställer sin kraft till förfogande för ett högre andligt syfte”.
MO (själen) bildar halvannankvadratur till NE/PL = ” Upplever sällsamma själsliga tillstånd, en extrem käslighet”. – Själen kontakt med översinnliga krafter.
MO bildar också halvannankvadratur till JU/PL = ”Känslorikedom, vill genomföra sociala mål och förnyelser, förmåga att utöva en känslomässig inverkan på folkmassan. – En god psykolog”.

MC (mitt mål, jag är) trigon NE = ” Andliga mål, sysslar med det undermedvetna eller översinnliga”.
MC sextil Solen = ”..är medveten om sin mission i livet, framgång i yrket..”
MC opposition UR/NE = ”Utvecklar de undermedvetna krafterna, förmåga att ha visioner och kunna se med sin inre syn, en egendomlig läggning, egendomliga intressen”.
MC halvanankvadratur MO/PL =”Intresse för psykologi eller för att påverka opinionen”.

ME (vad tänker hon). ME har bl a. Konjunktion till sjukdomsmittpunkten MA/NE = Tänker på sjukdomar. Merkurius bildar även halvkvadratur till mittpunkten SO/JU som betyder enligt KdG = ”..funderar på hälsan (läkare)..” NN som symboliserar kontakter befinner sig bl a i mittpunkte MA/NE = ” Har förbindelse med svaga eller sjuka personer”.

Clare-Ann Zäterbö 03.12.1921 kl.8:05 zon: -1:00.
Falun, Sverige.
Källa: Hon själv.
MEDIUM, KONTAKT MED DÖDA ANDAR.

Clare-Ann Zäterbö

Merkurius (tänker, kommunikation, förmedling) opposition NE/UR = ”Har en egendomlig föreställningsvärld, sysslar med vetandets gränsområden och översinnliga problem (metafysik, parapsykologi), utforskar undermedvetandet”.
ME = tänker på, UR/NE = andevärlden.
ME halvkvadratur MA/SA (dödsmittpunkten) = ”Tänker på separation, sjukdom, död eller livet efter detta..”.
ME = Tänker på, UR/NE = andevärlden, MA/SA = och dom döda.
ME kvadratur till JU/PL (makt och inflytande) = ”Talargåva, vill påverka många människor”.
ME kvadratur till MA/PL (övermänsklig kraft, våld, brutalitet) = Tänker på våld och krig.

ME = Tänker på, UR/NE = Andevärlden, MA/SA = och dom döda. ME = Profeterar om, MA/SA = död, MA/PL = våld., krig och katastrof, JU/PL = påverkar många människor genom tal och skrift, PL/NN = når stora massorna.

PL halvkvadratur UR/NE = ” Uppnår andlig upplysning, besitter ockulta förmågor, ger sig ut i det okända”.

VE opposition UR/NE = VE = älskar, UR/NE = mystik.

PL bildar också kvadratur till MA/SA som symboliserar bl a. ”brutalitet, massdöd..”. och kan innebära = ME – UR/NE : Profeterar, ser, PL-MA/SA = massdöd (eller ”ryssen kommer” mentalitet).

SO halvannankvadratur till mittpunkten NE/PL = Medial läggning. I KdG under rubriken Sociologisk motsvarighet : ”Särlingar, mystiker, medier, ockultister, parapsykologer”.

Eileen Garrett (Carrett födes som Eileen Jeanette Vancho) 14.3.1892 kl. 00:25 PM GMT. An Uaimh. Irland 06W40 53N40.
/Steinbrecher Astrological Data/.
MEDIUM, utanför kroppen upplevelser.


Eileen Garrett

Hon tog aldrig betalt för sina seanser. Inte ens skeptigerna dristade sig till att kalla henne en lögnhals.
Eileen dog 15.9.1970.

RADIX :
SO: 24PI25, MO: 05LI07, AS: 22CN47, MC: 21PI28, ME: 02AR21, VE: 05TA03, MA: 00CP29, JU: 29PI24, SA: 26VI58R, UR: 05SC35R, NE: 06GE28, PL: 06GE58, NN: 20TA00. Mittpunkterna : NE/PL 06GE43 (90 – cirkeln = 66.43), UR/NE 21LE01 (90 –cirkeln = 51.01), SA/NN 23CN29 (90 – cirkeln = 23.29).

Asc bildar halvkvadratur till Neptunus, Pluto och mittpunkten NE/PL = ”Omger sig med en atmosfär av mystik.”.
Asc befinner sig också i mittpunkten Saturnus/Neptunus. I KdG under rubriken SA/NN nr. 0902 ”Biologisk motsvarighet” står det bl.a ”separation från energikroppen”.
SA – Separation, NN – från energikroppen, ASC – resa, NE/PL = till mystiska världar.
Eller
NE/PL - mystisk, ASC – resa, SA/NN = utanför kroppen.

Månen (själen) och NN (kontakter, energikroppen) bildar spänningsaspekt med Uranus/Neptunus.
MO halvkvadratur UR/NE = ”Extrem påverkbarhet, ett mycket mottagligt sinnelag. Hängiver sig åt mystiska inflytande, sysslar med livet efter detta eller med de döda”.
NN halvannankvadratur till mittpunkten UR/NE = ” Har gemensamma egendomliga upplevelser tillsammans med andra människor, ärvda parapsykologiska anlag. Kontakt med det översinnliga ”.

Alos Irlmaier 08.06.1894 kl.8:00 zon: -1:00.
Scharam,Traunstein, Tyskland.
Källa: Search the Steinbrecher Astrological Data.
KLÄRVOAJANT. MEDIER.

Alos Irlmaier

MC (jäg är, mitt mål) halvannankvadratur UR/NE = ”Utvecklar de undermedvetna krafterna, förmåga att ha visioner och kunna se med sin inre syn, en egendomlig läggning, egendomliga intressen”.
UR/NE sociologisk motsvarighet : Mystiker, parapsykologer, medier.
MC i mittpunkten UR/NE blir:
MC = Jag är, UR/NE = mystiker, medium eller / och parapsykolog. MC = jag, UR/NE = har förmågan att se och få mystiska upplevelser.
MC bildar också kvadratur till MO/NE = ”Finkänslighet, mottaglighet, är fylld av inspirartion, konstnärliga anlag. Är uppfylld av aningar”. MC kvadratur MO/JU = ”..socialt eller religiöst synsätt. MC kvadratur MO/PL = Intresse för psykologi eller för att påverka opinionen. MC kvadratur SA/NN = har i yrket kontakt med personer som lider. MC halvannankvadratur JU/UR = Optimism och goda kunskaper. MC opposition SA = Lidelsens väg.

JU konjunktion NE/PL = ”Hyser kärlek till mänskligheten, en allomfattande kärlek, en fredsälskande person, religiositet, förmåga att uppnå höga andliga kunskaper. Upplever lyckliga själsliga tillstånd, uppnår framgång på forskningens gränsområde ”. NE-PL bildar konjunktion ” en stark koncentration på egendomliga mål och idéer, pendlar mellan äventyrliga och mystiska intressen”. JU konjunktion till NE-PL kan innebära också klärvoajant förmåga.

Jeanne Dixon 05.01.1904 kl.14:00 zon: +6:00.
Medford, WI.USA.
Källa: Celebrity Database.
KLÄRVOAJANT.

Jeanne Dixon

MC (jag är, mitt mål) halvannankvadratur till mittpunkten NE/PL, betyder enligt KdG : ”Ett förfinat själsliv, har höga andliga mål, får självkännedom, en person med mystiska säregenheter”. Även Uranus bildar spänningsaspekt (opposition) till NE/PL mittpunkten = ”Dras till allt som är ovanligt, äventyrligt och mystiskt, förmåga att korsa barriärerna till okända och mystiska världar”. I KdG under rubriken ”Psykologiska motsvarighet” NE/PL nr. 0998, står det ” hög sensitivitet, livlig fantasi, skapar illusioner, klärvoajant förmåga, dras till det ovanliga, älskar mystik..”. Under rubriken ” Sociologisk motsvarighet : ” Särlingar, mystiker, medier, ockultister, parapsykologer”.

NN (kontakter) konjunktion till mittpunkten UR/NE = Kontakt med mystiker, medier, parapsykologer, andra världar. Umgås med personer som har samma slags känslighet.

Merkurius (kommunikation. Hur tänker hon) kvadratur JU/PL = ” Talargåva, vill påverka många människor. ME trigon NN = ”Söker tankeutbyte” ( NN-UR/NE = och kontakter till andra världar).

Silvio Meier 14.04.1941 kl.6:45 zon: -01:00.
Bern,CH Schweiz.
Källa: DAV Datenbank.
MEDIAL MÅLARE.

Silvio Meier

SO (individualiteten),VE (kärlek, konst) och MC (jag är, livsmål) alla ligger i mittpunkten UR/NE.

MC (jag är, mitt mål) bildar bildar kvadratur till SO och VE och ligger även i mittpunkten SO/VE = ” En estetiker, konstälskare, naturvän och konstnär” KdG. SO-VE konjunktion innebär ”konstnärliga eller etiska strävanden”. MC = jag är, SO/VE = konstnär.

VE – UR/NE = ”Mycket stor känslighet, en egendomlig konst, en egendomlig kärlek. Konst med religiöst eller andligt inspirerade motiv”.
SO – UR/NE = ”..Medial läggning, en mystiker”.
MC –UR/NE = ” Utvecklar de undermedvetna krafterna, förmåga att ha visioner och kunna se med sin inre syn”.
MC – Jag är, UR/NE = medial, SO/VE = konstnär.

Månen (själen) kvadratur till NE/PL = ” Sällsamma själsliga tillstånd, en extrem känslighet, en sällsam kvinna /man/ , översinnliga upplevelser”.
Månen halvannankvadratur till VE/ME (också enligt KdG) = ”Sinne för utformning av ytor, talang för målning och teckning. Förmåga att förnimma skönhet”.

MO = Själen har, NE/PL = kontakt med andevärlden, VE/ME = som kommer ut genom målning.

Födelseinformation
-
2001 - 2014 Pentti Tuononen Med ensamrätt.
Ansvarig redaktör och webmaster Jussi.