cosmobiology.se - Astrologi, Kosmobiologi och nyheter
 Aktuell Data www.cosmobiology.se 
Swedish and Finnish Cosmobiology page 
Kosmobiolog Pentti Tuononen
Nyhets- och Informationstidning för Kosmobiologiskforskning
 Framsidan   Kunskapsbanken   Arkiv   Aktuella Tider 

Anslagstavlan
Ladda ner
Pentti Tuononen
Helena Tuononen
Frågor

Födelsetider...
Länkar...Konstnärer

2007-01-10

Tolkningen avser endast den konstnärliga talangen.Tolkningarna är hämtade ur KdG = Kombination der Gestirneinflüsse - Reinhold Ebertin. Svenska översättning : Ivan Wilhelm.

Pablo Picasso 25.10.1881 kl. 23:15 zon: +0:14:44. GMT: 23:29:44. Malaga Spanien.
Källa : Steinbrecher Astrological Data Collection.
MÅLARE, TECKNADE. SPANSK-FRANSK KONSTNÄR.

Pablo Picasso

Venus bildar sextil med Månen : Konstnärlig talang.
Venus bildar sextil med Asc : Sinne för konstnärligt utsmyckad miljö, har konstnärlig fallenhet.

SO bildar kvadratur med mittpunkten VE/PL = ”Förfogar över en stor kreativ kraft, har ett ovanligt välutvecklat sinne för former”. I KdG nr. 0638 VE/PL under rubriken ” Psykologisk motsvarighet” står det bl a ” ..har en speciell konstnärlig begåvning”.
SO konjunktion med mittpunkten ME/VE = ”Sinne för kroppsformer, plastik och arkitektur. Skönhetssinne, kreativ verksamhet, skapar en praktiskt använbar konst, får erkännande”. I KdG nr. 0458. ME/VE under ”Psykologisk motsvarighet” står det bl a ”Sinne för formgivning, skönhet och konst. Intellektet påverkas av känslorna, förfogar över den konstnärliga inspirationens vingar..”
SO bildar också halvannankvadratur till mittpunkten ASC/MA och detta gör att VE/PL och ME/VE kan anses ha ett individuellt värde.

Ulrica Hydman-Vallien 24.03.1938 kl. 3:30 zon: -1:00. Stockholm, Sverige.
Källa: Ivan Wilhelm. Hennes tecken –98/8.
KONSTNÄR – GLASDESIGNER.

Ulrica Hydman-Vallien

VE konjunktion ME : ”Sinne för formgivning, skönhet och konst. Intellektet påverkas av känslorna, förfogar över den konstnärliga inspirationens vingar..”
VE kvadratur Asc : Sinne för konstnärligt utsmyckad miljö, har konstnärlig fallenhet.

MC och NN halvannankvadratur ME/VE = ”Förstår sig på konst, följer konstnärliga mål, skönhetssinne, förfogar över den ”konstnärliga inspirationens vingar”, en konstnär, en författare”.
NN - ME/VE = ” Älskar konstnärliga tillställningar eller nöjesliv. Förbindelse med konstnärer eller konstvänner..”.

VE halvkvadratur SO/PL = ” Förfogar över kreativa krafter, sinne för plastik..”. MC kvadratur VE/ASC = ” Sinne för skönhet, uppskattar konst, konstnärliga fallenheter, ger sin miljö en vacker utformning..”.

Raoul Dufy 03.06.1877 kl. 7:00 zon: -0:00:32. Le Havre. Frankrike.
Källa: AstroData IV Lois M. Rodden.
FRANSK MÅLARE OCH BOKILLUSTRATÖR.

Raoul Dufy

VE sextil UR = Konstnärliga anlag.
VE kvadratur SA = Försakar kärleksdriften för ett högre ideal.

SO konjunktio ME/VE = ” Sinne för kroppsformer, plastik och arkitektur. Skönhetssinne, kreativ verksamhet, skapar en praktiskt användbar konst, får erkännande”.
SO befinner sig också i mittpunkterna JU/PL och JU/UR. SO kvadratur JU/PL = Framgång och Makt, ME/VE =inom konsten, ME/VE = konstnärlig, JU/UR = erkännande.

MC konjunktion VE/JU = ” En stark utstrålning av inre lycka. Uppnår konstnärlig framgång”.

DEBUTERAR 1903.
SOLAR ARC 1903.

s.UR halvannankvadratur r. MA/JU = ” Fattar ett beslut. Förmåga att genomföra reformer på ett framgångsrikt sätt”.

s.ME kvadratur MC = ” Följer och uppnår klart formulerade livsmål, avancerar i yrket, gör upp planer för sitt yrke eller liv”.
r.MC ligger i mittpunkten r.JU/SA. Då när s.ME aktiverar r.MC aktiveras även mittpunkten r.JU/PL = ” Vill åstadkomma förändringar, tänker på förändring i yrket”.

s.SO konjunktion r.UR/PL = Genomför förnyelser, skapar nya levnadsbetingelser.
s.JU aktiverar - r.SO – r.ME/VE = Uppnår konstnärlig framgång. r.SO –r. JU/UR = Har tur i livet, ödet tar plötsligt en ny vändning, blir plötsligt erkänd. r.SO – t.JU/PL = Höjer sig upp till en högre ställning.

Salvador Dali 11.05.1904 kl. 8:45 GMT Figueras Spanien.
Källa/lähde : AstroData IV Lois M. Rodden.
SPANSK MÅLARE.

Salvador Dali

VE bildar halvkvadratur till PL = ” Har en speciell konstnärlig begåvning”.
VE sextil NE =”Är mycket mottaglig för skönhet, konst och musik”.
VE konjunktion MA/JU = ” Har gott om förnimmelser och känslor, kreativa talanger, förmåga till konstnärligt skapande".

PL halvkvadratur MA/JU = Förfogar över stor, (VE) konstnärlig kraft att skapa och arbeta, förmåga att uppnå lysande framgångar, (VE)inom konsten.
VE bildar konjunktion till ME/JU = ”Skönhetssinne, intresse för konst”.
PL halvkvadratur ME/JU = ” Påverkar folkmassan, VE = med sin konstnärliga verksamhet.

HAN KRITISERADES FÖR POLITISK HÅLLNINGSLÖSHET RELIGIÖSA BÖJELSER OCH PUBLICITETSJAKT OCH FLERA FÖRSÖKTE UTESLUTA HONOM UR RÖRELSEN 1934.

Här ser du SOLAR ARC aspekter 1934.

s.SA bildar kvadratur med r.PL. s. SA bildar halvkvadratur med r.VE. s. SO bildar konjunktion med r.PL och halvkvadratur med r.VE.
s.SA – s.SO kontakt med r. PL innebär bl a ” utvecklingshinder”. s.SA –r.PL innebär ” berövas framgången av sitt hårda arbete, en energi som riktas mot personen själv, tvingas på ett hårt sätt att inse sina begränsningar”.
s.SA – r, VE innebär bl a ” sjunkande popularitet”.
s.ASC kvadratur med r. SA = ” Utsätts för hinder eller lidande på grund av omgivningen..”.

Maurice Ultrillo 26.12.1883 kl. 13:00 zon: -0:09:20. GMT: 12:50:40. Paris Frankrike.
Källa: AstroData IV Lois M. Rodden.
FRANSK MÅLARE. ALKOHOLIST.

Maurice Ultrillo

Venus bildar trigon med PL = ”Har en speciell konstnärlig begåvning”.
Venus bildar trigon med UR = ” Har konstnärliga anlag ”.
Venus sextil med MO = ” Konstnärlig talang”.
Venus kvadratur NN = ” En konstnärlig sammanslutning”.
Venus opposition JU = ” Konstnärlig framgång”.

ME konjunktion VE/MC = ”Sinne för skönhet och konst, konstnärliga tankegångar, har konst som hobby, konstnären”.

VE opposition UR/PL = ” Förfogar över kreativ kraft, vill genomföra förnyelser inom konsten”.
VE halvkvadratur ASC/MC = ” Skönhetskänsla, vill ha skönhet och harmoni runt omkring sig, intresse för konst”.

ALKOHOLIST : SO opposition MA/NE = ” Viljesvaghet, missbelåtenhet, en svag kropp, svag livskraft”.
I KdG nr. 0722 MA/NE under rubriken ”sociologisk motsvarighet” står det bl a. ” Sjuka människor, personer som har begär efter njutningsgifter (kaffe, tobak, alkohol, narkotika osv.)”.

Rene Magritte 21.11.1898 kl. 7:30 Lessines.Belgia.
Källa: AstroData IV Lois M. Rodden.
BELGISK MÅLARE.

Rene Magritte

Venus konjunktion Saturnus och Merkurius.
VE – SA innebär att plikten kommer före nöjen. Konstnärliga verksamheten ställer krav och ansvar. Konstnärliga verksamheten tas på stort allvar.
VE – ME = ”Sinne för formgivning, skönhet och konst. Intellektet påverkas av känslorna, förfogar över den konstnärliga inspirationens vingar..”
VE opposition PL = ”Har en speciell konstnärlig begåvning”.

PL opposition ME/VE = ” Förfogar över en kolossal kreativ kraft, ser konst som en mission”.
JU p. halvkvadratur ME/VE = ” Förmåga att åstadkomma rikligt med konst eller former, eftersträvar att äga konst eller smycken, dras till lyx, sinne för religiös konst. Uppnår konstnärlig framgång”.

VE och PL ligger i mittpunkten ASC /MC = ” Skönhetskänsla, vill ha skönhet och harmoni runt omkring sig, intresse för konst. En ovanlig människa i en ovanlig miljö, en fascinerande personlighet. Vinner ett stort inflytande över människorna i sin omgivning”. – Den här mittpunkten ligger även SA, ME och JU.
VE kvadratur ME/PL = ” Intresserar sig för ovanliga områden inom konsten och företräder dessa”.

Rene Lalique 06.04.1860 kl. 10:00 zon: -0:16. GMT: 9:44. Ay, Marne, Frankrike.
Källa: AstroData IV Lois M. Rodden.
FRANSK GULDSMED OCH GLASKONSTNÄR.

Rene Lalique

VE konjunktion UR = ”Konstnärliga anlag”.
VE sextil NE = ” Är mycket mottaglig för skönhet, konst och musik”.

MC halvkvadratur VE/NE och kvadratur JU/PL = Når stor framgång som konstnär.

VE konjunktion ME/JU = ” Skönhetssinne, intresse för konst”.

PL konjunktio och NN kvadratur till mittpunkten ME/VE = ” Förfogar över en kolossal kreativ kraft, ser konst som en mission. Förbindelse med konstnärer eller konstvänner”.
PL halvkvadratur och NN halvannankvadratur VE/ASC = ”Stark dragningskraft, konstnärligt utsmyckad miljö. Rör sig i konstnärliga kretsar”.
PL halvkvadratur och NN halvannankvadratur VE/JU –SO/VE = ” Kan glädja sig åt att vara särskilt populär, gör sig omtyckt av folkmassan”.

SO och JU halvkvadratur till VE/UR = ” Älskar konst, förfogar över den konstnärliga inspirationens vingar”.

Födelseinformation
-
2001 - 2014 Pentti Tuononen Med ensamrätt.
Ansvarig redaktör och webmaster Jussi.