Aktuell Data www.cosmobiology.se 
Swedish and Finnish Cosmobiology page 
Kosmobiolog Pentti Tuononen
Nyhets- och Informationstidning för Kosmobiologiskforskning
 Framsidan   Kunskapsbanken   Arkiv   Aktuella Tider 

Anslagstavlan
Ladda ner
Pentti Tuononen
Helena Tuononen
Frågor

Länkar...
2003-12-21

Anneli Jäätteenmäki

Födelse info


Anneli Jäätteenmäki
11.2.1955
kl.10:35 (!)
Zon: -2:00
Lapua
Finland
Long.: 23E00
Lat.: 62N57
Källa: Astrolog Seppo Tanhua -Finland.2003-12-21

Finlands fd.statsminister åtalas för Irakläcka. Anneli Jäätteenmäki var Finlands första kvinnliga statsminister 17 april - 18 juni. Hon avgick 18 juni 2003 då hon anklagats för att ha ljugit om hemliga dokument angående Finlands Irakpoltik.

Solar arc aspekter 2003 (karta 18.6.2003).


Kosmogram ,punkt nr. 1


s.Uranus bildar halvkvadratur till radix Neptunus. Neptunus befinner sig i mittpunkterna (90-cirkeln) SA/NN,SO/NN,VE/SA.
s.UR -r.NE innebär b.a. = "Hamnar i förvirrade själsliga tillstånd, drabbas av förluster.."
s.UR -r.NE-r.SA/NN = " Känner sig åsidosatt, oförstådd och övergiven. Genomgår själsligt lidande på grund av falskhet, blir sviken av andra personer.Bedrägeri.."
s.UR -r.SA/NN betyder också = "ett samarbete som blir allt svårare, separation".
s.UR -r.NE-r.SO/NN = " Råkar ut för besvikelser i sina förbindelser. Råkar ut för plötsliga eller upprörande upplevelser tillsammans med andra personer"
s.UR -r.NE-r.VE/SA = " Separation på grund av felaktiga föreställningar eller svikna förhoppningar".


Kosmogram, punkt nr. 2


Solar arc Månens nod (NN) passerar här (90-cirkeln)r.Saturnus och r.Solen. s.NN -r.SO/SA = "Besvärliga förbindelser, avskildhet".


Kosmogram, punkt nr. 3


s.Solen och s.Saturnus bildar här halvkvadratur till r.Merkurius och halvannankvadratur till r.Pluto (Aspekten aktiv även 2004).


Anneli har i radix, opposition mellan Merkurius och Pluto = "En övertygande talare som kan påverka folkmassan".
2003 -2004 s.Solen och s.SA -r.Merkurius,r.Pluto = "Nerverna blir överretade på grund av överansträngning, utsätts för svåra angrepp, separation, misslyckas på grund av inkorrekt tillvägagångssätt".
s.ME och s.PL befinner sig i mittpunkten r.MO/VE (90-cirkeln).
s.SA akiverar r.MO/VE mittpunkten redan sommar 2003 = " En olycklig, ledsen eller sjuk kvinna".


Kosmogram, punkt nr.4


Här passerar s.Pluto och s.Merkurius radix Månen = "En kvinna som talar övertygande, en rastlös kvinna".
r.Månen befinner sig i flera bra mittpunkter. Detta kan symbolisera de stöd och hjälp hon har fått under året 2003.


Radix :
SO:21AQ51, MO:13LI39, ASC:19GE43, MC:20CP42, ME:24AQ57R, VE:05CP46, MA:19AR23, JU:21CN39R, SA:20SC54, UR:24CN36R, NE:28LI12R, PL:25LE40R, NN:03CP14.

Solar arc (Solbåge)18.6.2003 :
SO:10AR13, MO:02SG01, ASC:08LE05, MC:09PI04, ME:13AR19, VE:24AQ07, MA:07GE44, JU:10VI01, SA:09CP16, UR:12VI57, NE:16SG34, PL:14LI02, NN:21AQ35.

Mittpunkterna :
SA/NN:12SG04 (90-cirkeln 72.04/27.04).
SO/NN:27CP32 (90-cirkeln 27.32/72.32).
VE/SA:13SG20 (90-cirkeln 73.20/28.20).
SO/SA:06CP22 (90-cirkeln 06.22/51.22).
MO/VE:24SC42 (90-cirkeln 54.42/09.42).


Tolkningarna är hämtade ur KdG


2001 - 2014 Pentti Tuononen Med ensamrätt.
Ansvarig redaktör och webmaster Jussi.